Jauniem cilvēkiem, kuri nāk ar biznesa idejām vai jau gataviem uzņēmumiem, netrūkst ne ambīciju, ne uzņēmīguma. Dažkārt pietrūkst dziļu zināšanu par konkrēto nozari un izpaliek sadarbība, kas varētu biznesu padarīt efektīvāku. Kas jāņem vērā jaunajiem uzņēmējiem, lai bizness būtu veiksmīgs?

Akciju sabiedrības “SEB banka” aptauja rāda, ka Latvijā ir salīdzinoši liels to cilvēku skaits, kuri gribētu uzsākt savu biznesu,– par to domā aptuveni 24% iedzīvotāju (šis rādītājs ir augstāks nekā Lietuvā (19%) un Igaunijā (17%)). Pēc aptaujas dalībnieku domām trīs galvenie faktori, lai veiksmīgi attīstītu uzņēmējdarbību, ir finansiālais atbalsts un labvēlīgi finansējuma nosacījumi, specifiskas zināšanas un prasmes un atbalsts no biznesa partnera puses.

Jāmācās sadarboties

Ļoti daudz atkarīgs no tā, kā cilvēki sevi pasniedz bankā, biznesa inkubatorā, grantu programmas žūrijai. Tāpēc svarīgi atrast partnerus, ar kuriem startēt kopā, papildinot citam citu. Komandām parasti ir daudz labāks un pārliecinošāks sniegums, un tās tiek novērtētas augstāk nekā “vientuļie vilki”. Tāpēc biznesa idejas sākumā būtu jāpārvar viensētnieka domāšana, jāatrod domubiedri (tiem nav jābūt biznesa līdzīpašniekiem, drīzāk – idejas atbalstītājiem) un ar jauno ieceri jāstartē kā komandai.

Jāņem vērā, ka lielākoties jauna biznesa sākums nozīmē uz laiku to apvienot ar strādāšanu pamatdarbā, un vienam pašam visu paveikt būs grūti. Palīgi var būt kursabiedri, ģimenes locekļi, draugi, kur katram paredzēta kāda atbildības joma. Šis kļūst par pirmo pārbaudījumu potenciālajam uzņēmumam, kurā būs vajadzīga spēja sadarboties. Parasti grūti pārvarams izaicinājums – jaunajam uzņēmējam pašam sev jāatzīst, ka viņš nav un nebūs eksperts visos jautājumos un jomās. Prasme sadarboties būs nozīmīga arī vēlāk, kad uzņēmums sāks biznesu un būs jāmeklē partneri savas vai citu nozaru ietvaros kopīgu projektu realizēšanai (piemēram, kopīgas mārketinga aktivitātes, dalība izstādēs un tirdziņos un tamlīdzīgi).