Domājot par sava uzņēmuma dibināšanu, nereti jaunie uzņēmēji vēlas dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), bet to nedara, jo nav līdzekļu pamatkapitāla iemaksai. Šādā situācijā var dibināt mazkapitāla SIA. Kas jāņem vērā, izvēloties dibināt mazkapitāla SIA?

Pamatkapitāls

Saskaņā ar Komerclikuma (KL) 185.pantu SIA minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 eiro, taču pastāv izņēmumi. Proti, SIA var noteikt mazāku pamatkapitālu, ja tā atbilst visām pazīmēm saskaņā ar KL 185.1panta 1.daļu. Šādu uzņēmumu sauc par mazkapitāla SIA, un tam ir jāatbilst šādām pazīmēm:

  • sabiedrības dibinātāji ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
  • sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
  • sabiedrības valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir sabiedrības dalībnieki;
  • katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas tādas sabiedrības dalībnieks, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro.

Tas nozīmē, ka mazkapitāla SIA pamatkapitāls var svārstīties no 0,01 eiro līdz pat 2799,99 eiro.

Jānorāda, ka atšķirībā no SIA mazkapitāla SIA pamatkapitāls ir apmaksājams tikai naudā, un nav iespējams izmantot mantisko ieguldījumu.