Nodibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), tās valdei un dalībniekiem rodas pienākumi un tiesības, kas turpmāk jāievēro. Kādi ir valdes un tās dalībnieku pienākumi? Kuros lēmumos drīkst piedalīties SIA dalībnieki?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kāda informācija jāiekļauj dibināšanas līgumā
  • Kas drīkst sasaukt dalībnieku sapulci un kas notiek, ja dalībnieki neierodas
  • Kam dalībnieku sapulcē ir balsstiesības
  • Kāpēc nepieciešams balsošanas protokols un lēmums