Pēdējo 15 gadu laikā sociālo mediju lietošana izaugusi līdz apmēram, kad pat seniori izmanto vismaz vienu no platformām. Darba devējiem tas, savukārt, nozīmē ne tikai aktīvu sava uzņēmuma lapu pārvaldību, bet arī sastapšanos ar realitāti – sociālajos medijos ir arī visu līmeņu darbinieki. Kamēr citi redz vietu raizēm un maksimāli norobežojas no darbiniekiem, citi izmanto šo kā iespēju gan komandas veidošanai, gan uzņēmuma ekspertīzes un tēla stiprināšanai.

Publiska jautājumu risināšana

Būtiskākās raizes lieliem uzņēmumiem parasti sagādā iespēja, ka darbinieki varētu sākt publiski apspriest sensitīvus jautājumus, kas saistīti gan ar uzņēmuma darbību, gan darbinieka atalgojumu, darba vidi u.c. ar darba devēju saistītām detaļām. Turklāt ik pa laikam šādi negatīvi gadījumi patiešām arī notiek, piemēram, atlaistam darbiniekam publiski skaidrojoties ar zīmolu. Uzņēmumiem, kuri pret darbiniekiem izturas negodprātīgi, protams, ir pamats uztraukties, taču lielākoties darbinieki savu darbu sociālajos medijos piemin reti un tieši nepieciešama aktivizēšana, kas ir viena no efektīvākajām darba devēja tēla stiprināšanas metodēm.

Būtiskākais ir izvairīties no pārpratumiem, kas izraisa absolūti lielāko daļu no pietiekami retajiem, publiskajiem strīdiem, tāpēc vispirms jāparūpējas par iekšējo procesu un iekšējās komunikācijas stūrakmeņiem: