Lai atbildētu, kā stratēģiski pareizi reģistrēt preču zīmes, vispirms skaidri jādefinē, kas tieši ir konkrētā uzņēmuma preču zīmes, kāds būs labums no reģistrācijas un kādas ir reģistrācijas iespējas.

Kā reiz izteicies "General Motors" inženieris Čārlzs Kerterings (Charles F. Kettering): "Precīzi definēta problēma ir puse no risinājuma."

Kas tieši ir preču zīme?

Preču zīmes mērķis ir norādīt preču izcelsmi. Preču zīmju likumā noteikts, ka preču zīme ir apzīmējums, ko lieto, lai kādas personas preces vai pakalpojumus atšķirtu no citu personu precēm vai pakalpojumiem.