Kopš 20. gadsimta vidus konkurence starp uzņēmumiem aizvien vairāk pieaug. Ja uzņēmums savā tirgū nedominē, tas ir pakļauts riskam. Veicot regulāru konkurentu analīzi, var izprast viņu stiprās un vājās puses un noteikt tirgus nepilnības. Konkurentu analīze var palīdzēt uzlabot uzņēmuma produktu vai pakalpojumu, labāk apkalpot mērķauditoriju un palielināt uzņēmuma peļņu.