“Instagram” satura veidošana biznesiem ir būtiski atšķirīga no tā, ko mēs redzam personīgā zīmola saturā. Tikpat dažādas ir arī stratēģijas pieejas, plānojot un organizējot kampaņu, kuras mērķis ir sasniegt sekotāju, kas kļūst par zīmola klientu. Noskaidrosim, kā veidot šo stratēģiju un ko ņemt vērā biznesiem, kuri izmanto “Instagram” kā pārdošanas komunikācijas kanālu.

Kampaņas idejas un mērķa definēšana

Lai kampaņa sasniegtu savus rezultātus, tās saturam jāatbilst zīmola vērtībām un jāpienes savs svarīgums. Piemēram, ja uzņēmums piedāvā mobilitātes risinājumus un tās klienti izvēlas “zaļāku” pārvietošanos pilsētā – braucienus ar elektriskajiem velosipēdiem –, tad kampaņā ir jāuzsver tieši šī galvenā vērtība: mums kā organizācijai ir svarīgi videi draudzīgāki pārvietošanās līdzekļi. Kampaņas mērķis ir izglītot un informēt, ko šāds vides risinājums varētu sniegt. Tas savukārt saskan ar zīmola “Instagram” pastāvīgo saturu, kas turpina tās sekotājus kompetenti izglītot par sava pakalpojuma priekšrocībām.

Ne mazāk svarīgi ir definēt kampaņas mērķi. Konkrētajā piemērā tas būtu braucienu skaita palielināšana un jaunu klientu plūsmas radīšana, ko var panākt ar izdevīgāka piedāvājuma un jauna risinājuma sniegšanu. Noteikti vēl jāņem vērā tas, ka kampaņām ir jābūt savai regularitātei un biežumam. Labāk būtu rīkot īsākas un biežākas kampaņas nekā retākas un ilgākas. Tās arī jāpiemēro sabiedrībā un sociālajos tīklos notiekošajām aktualitātēm.

Kampaņas sākuma un beigu noteikšana