Efektīva reklāma piesaista uzmanību. Mūsdienīga reklāma to izdara cieņpilnā veidā. Tas nozīmē, ka pusplikas meitenes un pārsaldinātas ainiņas paliek pagātnē, dodot vietu pavisam citām reklāmas “modes” vēsmām – patiesumam un vērtīborientācijai. Aplūkosim šābrīža aktuālākās tendences reklāmā: stereotipu noriets, ilgtspēja, nostalģija pēc 90. gadu estētikas, kā arī – kāpēc mārketinga industrijā svarīgi neatpalikt, bet sekot laikam.