Daudziem uzņēmējiem pat neienāk prātā, ka izvēlēto zīmola vārdu un citas preču zīmes patiesībā nebūtu iespējams aizsargāt. Tās vai nu nav reģistrējamas pēc būtības, vai arī ir līdzīgas citu personu jau agrāk reģistrētām preču zīmēm vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Nereģistrētas preču zīmes ir liels risks investīcijām.

Visbiežāk nespēja aizsargāt savu zīmolu tiek atklāta tad, kad iesniegts pieteikums preču zīmes reģistrācijai un reģistrācija tiek atteikta.

Atteikumam var būt divi galvenie iemesli:

  • preču zīme nav reģistrējama pēc būtības, piemēram, tai trūkst atšķirtspējas vai tā satur aizliegtus elementus vai simbolus;
  • preču zīme tiek atzīta par sajaucami līdzīgu ar kādu jau agrāk reģistrētu preču zīmi.

Ko nozīmē pēc būtības nereģistrējama preču zīme?

Preču zīme nav reģistrējama pēc būtības tad, ja tā neatbilst preču zīmes prasībām. Uzņēmumam, kas lieto pēc būtības nereģistrējamas preču zīmes, tas var nozīmēt to, ka nebūs iespējams aizliegt citiem lietot komercdarbībā identiskus un līdzīgus apzīmējumus, kā arī intelektuālo īpašumu nevarēs komercializēt, piemēram, pārdot, ieguldīt pamatkapitālā, izsniegt lietošanas licences u. tml.

Preču zīmju likums (PZL) nosaka – preču zīmi var veidot apzīmējums, kas atbilst šādām prasībām: