21.gadsimta uzņēmējdarbība ir globāls, dinamisks process, kurā nozīmīga loma ir informācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām, īpaši internetam. Daudz iespēju interneta lietošana rada arī profesionālās komunikācijas jomā, tostarp sociālajos tīklos. Iepazīsimies ar biznesa pasaulē šim nolūkam iecienīto "LinkedIn"!

Digitālais mārketings, multifunkcionālās pārdošanas platformas, e-komercijas biznesa modeļi, elektroniskie maksājumi, plašās tiešsaistes komunikācijas iespējas u.c. instrumenti atvieglo komunikāciju ar klientiem un sadarbības partneriem, palīdz efektīvāk īstenot produktu izstrādes, ražošanas, virzīšanas un pārdošanas procesus, padarot tos efektīvākus un ekonomējot visnozīmīgāko resursu – laiku. Būtisks veiksmīgas uzņēmējdarbības aspekts ir profesionālo kontaktu veidošana un sadarbība, un laika gaitā ir pierādījies, ka tiešsaistes tīklošana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā to īstenot praksē. Mūsdienās plašas tiešsaistes kontaktu veidošanas iespējas piedāvā dažādi sociālie tīkli, tostarp arī "LinkedIn", ko kā satura mārketinga izplatīšanai visatbilstošāko vietni īpaši iecienījuši B2B (Business-to-Business) mārketinga speciālisti.