Beidzamie pāris gadi veicinājuši pārmaiņas daudzās nozarēs, īpaši personālvadībā. Saņemot arvien mazāk pieteikumu uz vakancēm un sastopoties ar grūtībām gan lielākos, gan mazākos uzņēmumos, pieaudzis pieprasījums pēc darba devēja tēla jeb HR mārketinga veidošanu rekrutēšanas nolūkos. Kas jāņem vērā apstākļos, kad konkurence par darbiniekiem ir īpaši sīva?

Vispirms jāstiprina darba devēja tēls

Lai piesaistītu darbiniekus, vispirms viņiem jāgrib pieteikties vakancēm ar ticību, ka uzņēmums būs jēdzīga darba vieta, tāpēc būtiski strādāt ne tikai pie uzņēmuma vai zīmola atpazīstamības, bet arī pie darba devēja tēla. Lieliem uzņēmumiem darba devēja tēla veidošana bijusi aktuāla jau vismaz desmitgadi, bet nu pienācis brīdis, kad par to vairs nevar nedomāt arī vidēji un mazi uzņēmumi, jo konkurence par jaunajiem talantiem pieaug neticamā ātrumā un apmērā.

Būtiska tendence korporatīvajā komunikācijā kopumā ir uzņēmuma vērtību uzsvēršana. Jaunie darbinieki vairs nav gatavi uzsākt savu karjeru uzņēmumos, kam nav skaidru vērtību vai kas tās pārkāpj. Arī pieredzējuši darbinieki, kam šobrīd tirgū ir vislielākā cieņa, priekšroku dos darba vietai, kas ne tikai nodrošinās izaugsmi un augstu atalgojumu, bet ar ko var arī lepoties. Protams, ar noteikumu, ka vārdi atbilst darbiem.