Mārketings ir joma, kas ļoti precīzi atspoguļo sociālos procesus. Vēl pirms 10 gadiem mēs dzīvojām ciniskā postmodernisma ērā ar tā visatļautību, bet tagad ir pilnīgi acīmredzami, ka mēs ar abām kājām esam iegājuši metamodernisma laikmetā. Noskaidrosim, kā tas izpaužas mārketingā.

Galvenais orientieris – jaunais patiesums

Metamodernisms svārstās starp modernismu, kur visu pārvaldīja noteikumi un sistēma un kur galvenie varoņi bija pozitīvie tēli, un postmodernismu, kura nolūks bija sistēmas un noteikumu iznīcināšana ar galvenajiem varoņiem – dumpiniekiem. Tādējādi metamodernisms interesantā kombinācijā apvieno stingrus ierobežojumus, kuri izpaužas atcelšanas kultūrā, un to pilnīgu trūkumu, kas izpaužas jaunā patiesuma formā.