Mūsdienu digitālajā laikmetā, kad gandrīz katram biznesam ir sava lietotne un gandrīz ikviens spēj tādu izveidot, pieredze šajā lauciņā ir noteicošā. Tāpēc vēl nekad agrāk nav bijis tik būtiski, lai uzņēmuma produktu panākumi vai pat mērķi atbilstu klientu vajadzībām un vēlmēm. Pretējā gadījumā klienti var vienkārši pāriet pie konkurentu uzņēmuma, kurš būs atradis veidu, kā "izārstēt klientu galvassāpes", nevis tās radīt.

Lai noskaidrotu, kā uzņēmumam veicas ar digitālā laikmeta pieredzes izaicinājumiem, piedāvāju vienkāršu lietotājcentrēta dizaina kontrolsarakstu. 

Kontrolsaraksts ceļā uz lietotājcentrētu uzņēmējdarbību

Saraksts ar kontroljautājumiem var noderēt gan kā pārskats, gan kā atgādinājums par lietotāju pieredzes dizaina nozīmi jebkuras jomas uzņēmumā. Rakstā uzskaitīti svarīgākie jautājumi, lai katrs uzņēmums spētu saredzēt, vai tā piedāvātais pakalpojums un produkts dodas pareizā virzienā, runājot par atbilstošas pieredzes nodrošināšanu digitālajā laikmetā.

"Pārbaudes rokasgrāmata" kalpos kā pamudinājums rūpīgāk aplūkot procesus savā uzņēmumā, kas varētu būt būtiski klientu pieredzes uzlabošanai, bet kas neuzmanības dēļ varētu palikt nepamanīti. Rakstā autore sniegusi lietotājcentrēta dizaina padomus.

Kas ir uzņēmuma lietotāju faktiskās vajadzības un sāpes?