Ņemot vērā sociālo mediju platformu attīstību un arvien mērķētāku reklāmu iespējas "Meta", "Google" u.c. tīklos, tradicionālo reklāmas kanālu izmantošana mārketingā ir samazinājusies. Taču tiešais mārketings nebūt nav izzudis – īsziņu jeb SMS mārketingu, telemārketingu, e-pastu mārketingu jeb newsletters, kā arī tiešā pasta sūtījumus vairs neizmanto tik bieži, taču tie joprojām var būt efektīvi instrumenti, kā sasniegt pircējus un veicināt pirkumus.

Tiešais mārketings darbojas pēc principa, ka reklāmas informāciju potenciālajiem pircējiem piegādā bez plašsaziņas līdzekļu palīdzības, bet gan, balstoties uz datubāzēm, nodod tiešā veidā segmentētai potenciālo pircēju grupai. Tiešā mārketinga uzplaukums bija vērojams 21.gs. pirmajā desmitgadē, kad palielinājās stacionāro telefonu, kā arī mobilo telefonu izplatība un reklāmas pasta sūtījumi bija ierasta prakse, vēlāk pārorientējoties uz aktīvu e-pasta un SMS mārketingu.

Tiešais mārketings darbojas pēc principa, ka reklāmas informāciju potenciālajiem pircējiem piegādā bez plašsaziņas līdzekļu palīdzības, bet gan, balstoties uz datubāzēm, nodod tiešā veidā segmentētai potenciālo pircēju grupai. Tiešā mārketinga uzplaukums bija vērojams 21.gs. pirmajā desmitgadē, kad palielinājās stacionāro telefonu, kā arī mobilo telefonu izplatība un reklāmas pasta sūtījumi bija ierasta prakse, vēlāk pārorientējoties uz aktīvu e-pasta un SMS mārketingu.

Datu aizsardzība maina noteikumus

Lai gan tehnoloģiju attīstība radījusi vēl labvēlīgāku vidi šādas reklāmas pieejamībai, tiešajama mārketingam radies būtisks šķērslis. Veiksmīgas reklāmas darbības pamatā ir datubāzes, ko uzņēmums veidojis pats, nopircis no trešās puses vai ģenerē pats, piemēram, tālruņa numurus, ar speciālu datorprogrammu palīdzību, taču šīs prakses Eiropas Savienībā kopš 2016.gada ierobežo regula 2016/679 jeb Vispārīgā datu aizsardzības regula.