Ja zīmols vai produkts ir veiksmīgs, agrāk vai vēlāk uzradīsies kāds, kurš gribēs to nokopēt, atdarināt vai arī izmantot tā reputāciju, lai piesaistītu klientus savam biznesam. Plaši pazīstamu preču zīmju īpašnieki, lai aizstāvētu savas tiesības, diemžēl ir spiesti pastāvīgi risināt intelektuālā īpašuma konfliktus. Kāda ir nemateriālo vērtību aizsardzības stratēģija?

Ikvienam uzņēmējam, lai maksimāli saglabātu savas priekšrocības tirgū un atgūtu investētos resursus, kas ieguldīti produktā, sākot jau ar idejas rašanās brīdi, eksperimentējot, riskējot un nemitīgi pilnveidojot produktu, ir pamatota vēlme aizsargāt radīto intelektuālo īpašumu. Pretējā gadījumā visas investīcijas produktu izstrādē, dizainā, mārketingā, reklāmās un pārdošanas veicināšanā tiek pakļautas lielam riskam.

Fiziskās lietas tiek aizsargātas, tās aizslēdzot, noslēpjot vai apdrošinot, tāpat arī nemateriālajām vērtībām ir sava aizsardzības stratēģija. Katram intelektuālā īpašuma veidam ir citas aizsardzības metodes. Preču zīmes un svarīgākos dizainparaugus vislabāk aizsargāt ar reģistrāciju. Tiesības uz patentu iegūst tikai šādā ceļā. Autortiesības rodas līdz ar darba tapšanu, un tās nav atsevišķi jāreģistrē. Savukārt komercnoslēpumus, kas sākotnēji ir pamatā ikvienam intelektuālajam īpašumam, aizsargā, parūpējoties par to nenonākšanu atklātībā, tajā skaitā slēdzot neizpaušanas līgumus.

Intelektuālā īpašuma tiesību uzraudzība – paša īpašnieka rokās

Ar intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanu darbs nebeidzas. Nākamais solis ir tiesību uzraudzība un aizsardzība.

Šobrīd lielākā daļa tirdzniecības norit tiešsaistē, un drīzumā arvien vairāk darījumu notiks pat “meta realitātē”. Tādēļ uzņēmējiem nepieciešams parūpēties par savu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību attiecībā uz darījumiem tiešsaistē un, iespējams, pat virtuālajā vidē.

Problēma, ar ko bieži saskaras atpazīstamu zīmolu īpašnieki, ir preču viltošana, atdarināšana, neatļauta importēšana vai zīmola reputācijas izmantošana. Tas neattiecas tikai uz pašiem slavenākajiem zīmoliem – pietiek ar to, ka ražotājs ir gana atpazīstams savā nozarē, lai konkurenti sāktu izmantot attiecīgā zīmola vārdu klientu ievilināšanai savā veikalā.

Biežākie pārkāpumi, ar ko zīmolu īpašnieki saskaras

  • Preču zīme vai tās svarīgas daļas tiek izmantotas domēna vārdā, kas ved uz konkurenta interneta vietni. Piemēram, nebūtu likumīgi lietot domēnu “nikebestoutlet.com”, lai pārdotu dažādus lētus apavus, pievilinot pircējus vietnei ar “Nike” preču zīmi.
    Nelikumīgi būtu arī lietot domēna vārdus, kas ir citu uzņēmumu preču zīmes, arī tad, ja attiecīgajā vietnē tiek tirgotas konkrētā zīmola preces, bet preču zīmes īpašnieks nav devis atļauju šāda domēna reģistrācijai un lietošanai.
  • Konkurentu interneta veikalā tiek reklamētas atpazīstama zīmola preces par neticami pievilcīgu cenu, bet, kad klienti vēlas tās iegādāties, parādās paziņojums, ka šis produkts ir beidzies, un tā vietā tiek piedāvāts alternatīvs, konkurējošs produkts. Tā ir negodīga konkurence, kas ir aizliegta.
  • Starp citu, arī konkurenta zīmola kā “atslēgas vārda” (adwords) lietošana, piemēram, “Google” reklāmas kampaņā, var traktēt kā negodīgu konkurenci.
  • E-komercijas platformās tiek izveidots veikals, kura nosaukumā ietverta cita uzņēmuma zīmola vārds vai tā būtiska sastāvdaļa, ja tās īpašnieks nav devis piekrišanu viņa preču zīmes lietošanai.
  • E-komercijas platformās tiek tirgotas viltotas zīmola preces vai preces, kas nav paredzētas attiecīgajam tirgum, vai zīmols tiek lietots reklāmās, kas maldina patērētājus.

Kā aizsargāt zīmolu e-komercijas platformās?