Spēļošana (gamification) ir spēles tehniku izmantošana neparastos kontekstos, piemēram, saskarsmē ar klientiem. Spēļošana ļauj nodibināt ciešu kontaktu ar auditoriju, labvēlīgi izceļoties uz konkurentu fona. Uzņēmums, kas izmanto spēļošanu, iegūst plašāku sociālo mediju kontu mijiedarbību, kas rezultējas lielākā auditorijas sasniedzamībā.