Katram vadītājam lielākā vai mazākā mērā saviem padotajiem būtu jāsniedz atgriezeniskā saite par viņu padarīto darbu. Kā to darīt pareizi un kāpēc tas ir tik svarīgi, it īpaši pandēmijas apstākļos, kad vairums strādā no mājām. Lai labāk izprastu situācijas, aplūkosim dažādus piemērus un vadītāja lomu tajos.

Atgriezeniskā saite mūsdienās kļūst arvien nozīmīgāka. Ir pašsaprotami pateikt, kas darbs ir labi izdarīts. Bieži ir situācijas, kad emocionāli nav tik viegli pateikt to, kas nav izdevies, it sevišķi darbiniekiem, ar kuriem ir bijušas labas attiecības vai kuri paši ir emocionāli. Nekad nevar zināt, ar ko tas beigsies – asaru plūdiem, dusmu lēkmēm, noslēgšanos un pretošanos teiktajam, aizstāvību u. tml. Ja ir neziņa, ko gaidīt, vadītājs sāk just bailes, kaunu, nedrošību. Izskatīsim piemēru, lai saprastu, kā šis princips darbojas, velkot paralēles ar dzīvnieku pasauli.  

Lācis no rīta pamodās jau sliktā omā. Šodien bija paredzētas vairākas tikšanās, Lācim kā vadītājam vajadzēja skaidri paust viedokli par paveikto darbu. Viņš priecājās par vilku, kurš bija ļoti patstāvīgs un zināja, ko darīt. Bet kā lai pasaka skunksam, ka viņš smirdina visu projektu un neļauj rakt tālāk meža parkā, stirna vienmēr dreb, kad pasaka stingrāku vārdu, un nekāds darbs pēc tam nesanāk, bet, ja pasaka žiglajai vāverei, tā pazūd rieksti no krājumiem. Bet pateikt vajag, citādi katrs domā, ka viss ir lieliski, un viņš kā priekšnieks vienkārši uzbāžas… Hm… Tā domīgs Lācis devās uz darbu un nevarēja izprātot, kā lai to paveic.

Kas vispār ir atgriezeniskā saite? Iespējams atrast daudzas definīcijas, bet nozīmīgākais ir tas, ka atgriezeniskā saite ir komunikācijas instruments darbā gan ar sevi, gan darbiniekiem, gan iestādēm. Atgriezeniskā saite balstās arī uz katras personas individuālajām vērtībām.