Brīvība asociējas ar spēju rīkoties vai mainīties bez jebkādiem ierobežojošiem faktoriem. Darbinieku līmenī brīvība saistās ar iespēju apmierināt savas vajadzības, vēlmes un centienus. Pildīt savus darba pienākumus bez citu kontroles vai ierobežojumiem -  vai tas ir iespējams? Kādai jābūt vadītāja attieksmei un kontroles līmenim?

Uzņēmuma vadītājam laika gaitā būtu jānoskaidro, cik lielam atbildības līmenim darbinieks ir gatavs. Brīvības rāmji jāpaplašina pakāpeniski, abām pusēm vienojoties par pienākumu un atbildības sadalījumu.

Brīvība nāk ar pienākumiem, tai jābūt balstītai uz gudrību un prātu. Lai gan cilvēki ir unikāli un saprātīgi, ja viņiem trūkst gudrības, viņi sev doto brīvību bieži izmanto nepareizam mērķim. Viņi ļaunprātīgi lieto savu prātu, runu un spēju rīkoties. Manuprāt, dot brīvību cilvēkiem, kam nav pareizo zināšanu, prasmju, kompetenču līmeņa, ir kā dot asus nažus bērniem. Ko bērns var darīt ar asu nazi? Viņš kaitēs vai nu sev, vai citiem. Tāpēc vadītājam jāapmāca savi darbinieki un jāsniedz maksimāli daudz informācijas, pirms paplašina atbildības un brīvības robežas.