Uzņēmumam jāatrodas nepārtrauktā attīstībā, lai būtu konkurētspējīgs. Kā to panākt? Maziem, bet drošiem soļiem, izveidojot plānu un sekojot tam. Jāpiemēro katram darbiniekam individuāli darba pienākumi un jāizvēlas atbilstoši mācīšanās veidi. Uzņēmumi izglīto un apmāca savus darbiniekus dažādi. Par šobrīd vairāk izplatītajiem mācību un apmācību veidiem pieredzē dalās Biznesa vadības koledžas direktore Signe Enkuzena.

Biznesa vadības koledžas direktore katru dienu sevi noskaņo labam garastāvoklim un uzsver: “Tas, ko es sev vienmēr saku, – mans kā vadītājas pienākums ir vienmēr būt labā garastāvoklī. Mana privātā dzīve, problēmas un citi ārpus darba  jautājumi nekādā veidā nedrīkst negatīvi ietekmēt manu attieksmi pret darbiniekiem. Vadītāja pienākums ir būt labā omā.”