Laiki mainās, un katra nākamā paaudze ienes savu redzējumu darba tirgū. Gribot negribot iepriekšējām paaudzēm tam ir jāpielāgojas. Jaunieši, kas dzimuši laika posmā starp 1996. un 2010.gadu un šobrīd uzsāk savas darba gaitas, tiek dēvēti par Z paaudzi. To identitāti lielā mērā veidojis digitālais laikmets, klimata krīzes vēsmas, mainīgā finanšu aina un dažādas krīzes situācijas, arī Covid-19 pandēmija un karš Ukrainā.