Atlases intervijām ir rūpīgi jāsagatavojas un jāinformē intervētāji (tiešie vadītāji, eksperti) par intervijas laiku, saturu un mērķiem. Vēlams iepazīstināt intervētājus ar kandidātu pieteikumu vēstulēm, CV, kā arī vakances aprakstu un ideālās kompetences modeli. Jautājumi, kas tiks vaicāti intervijā, izriet no pārbaudāmās kompetences, to savukārt var noskaidrot, salīdzinot kandidātu CV ar amatu aprakstu un kompetences modeli. Intervijas dalībniekiem jāpaskaidro, kādēļ tieši šādi jautājumi tiks uzdoti, jāsadala tēmas, par kurām katrs intervētājs vaicās un skaidros kandidātam amata pienākumus.