Izvēle starp personāla atlases uzņēmumu un iekšēju personāla speciālistu ir stratēģisks lēmums, kas ietekmē uzņēmuma efektivitāti, izmaksas un darba kvalitāti. Brīdi, kad jāizlemj par labu vienam no abiem variantiem, var salīdzināt ar izvēli starp ātru take-out maltīti un mājās gatavotu ēdienu. Abiem variantiem ir savas priekšrocības un trūkumi, un katrs ir piemērotāks atšķirīgiem mērķiem.

Iekšējais personāla speciālists jeb personāla vadītājs ir kā uzticams mājas šefpavārs. Viņš pazīst uzņēmuma garšu un zina, kā to pagatavot tā, lai visiem patiktu. Šis cilvēks dzīvo un elpo uzņēmuma kultūru, tāpēc viņam ir lieliska izpratne par to, kādi cilvēki vislabāk iederēsies komandā. Tāpat iekšējais personāla speciālists vienmēr ir pieejams, lai risinātu ikdienas jautājumus un palīdzētu darbiniekiem augt un attīstīties.

Tomēr uzturēt uzņēmumā prasmīgu personāla vadītāju pastāvīga laika darbā ir samērā dārgi. Šiem speciālistiem jānodrošina konkurētspējīga alga, kas Latvijā nav maza, tāpat arī apmācību iespējas un dažādi citi resursi, lai viņi vienmēr būtu informēti par jaunākajām tendencēm personāla vadībā un atlasē. Šeit parādās arī cits risks – cilvēciskais faktors. Daudzi personāla vadītāji ikdienā ir pakļauti lielam stresam, strādājot ar cilvēkiem un izvērtējot viņu atbilstību amatam. Personāla vadībā gluži kā jebkurā citā jomā nogurums var rezultēties ar nepareizi pieņemtiem lēmumiem. Ja uzņēmumā visus personālvadības procesus kontrolē tikai personāla speciālists, uz viņa pleciem gulstas liela atbildība. Pētījumi rāda, ka viena kandidāta neveiksmīga pieņemšana darbā uzņēmumam var izmaksāt 30% no darbinieka pirmā gada ienākumiem – vai pat vairāk. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai tas, kurš vada personāla atlasi, patiesi saprastu uzņēmuma darbību un to, kādi darbinieki ir nepieciešami.