Ieguldījumi darbinieku izglītībā ir parasta uz attīstību orientētu organizāciju prakse. Šoreiz aplūkosim, kādas pašlaik ir aktuālās tendences šajā jomā un uz ko ir jāorientējas darba devējiem.

Kā var īsi formulēt galvenās tendences, kuras nedrīkst ignorēt? Pirmkārt, aktuāla ir personalizācijas tendence. No vienas puses, izglītojamajiem ir līdzīgas vajadzības, no otras puses, katram ir savs personiskais konteksts.

Otrā tendence: pieaugušie mācās nevis tāpēc, lai iemācītos, bet gan tāpēc, lai izmantotu zināšanas, tādēļ tagad liela uzmanība tiek veltīta projektu izstrādei, piemēru izpētei un reālai iniciatīvu ieviešanai darbavietā.

Vēl viena tendence: organizācijas, kas māca uzņēmumu darbiniekus, pārvēršas par platformām, atvērtām ekosistēmām, kas sniedz izglītojamajiem katra paša izvēlēto izglītības ceļu.