Personāla akcijas, personāla opcijas, personāla daļas un kapitāla daļu pirkuma tiesības ir instrumenti, kā piesaistīt un noturēt uzņēmuma darbiniekus, kā arī veicināt ieinteresētību uzņēmuma attīstībā. Kādas ir atšķirības starp minētajiem instrumentiem, un kuru no tiem labāk izvēlēties?

Darbinieki ar augstu kvalifikāciju, atbildības sajūtu, augstu iekšējo motivāciju un produktivitāti ir viens no darba devēju veiksmes faktoriem. Pašsaprotami, ka par laika un resursu ieguldījumu ikviens darbinieks vēlas kaut ko iegūt. Ne vienmēr darba devēji var nodrošināt augstu ikmēneša atalgojumu, turklāt arī augsts atalgojums ne vienmēr nodrošina to, ka darbinieks būs ieinteresēts uzņēmuma attīstībā.

Papildus algai darba devēji ļoti bieži izvēlas labākajiem darbiniekiem piešķirt naudas prēmijas, tādējādi motivējot šos darbiniekus turpināt strādāt pie attiecīgā darba devēja. Vienlaikus arvien vairāk uzņēmumu interesējas par Komerclikumā (KL) paredzēto iespēju piešķirt saviem darbiniekiem, kā arī valdes un padomes locekļiem personāla akcijas/daļas vai personāla opcijas/kapitāla daļu pirkuma tiesības, kas jau kļuvušas par zināmiem motivācijas instrumentiem visā pasaulē un pakāpeniski par tādiem kļūst arī Latvijā.

Nereti uzņēmumi vēlas saprast, kurš no darbinieku motivācijas instrumentiem ir piemērotāks, labāks un izdevīgāks. Šajā raksta daļā skaidrojam, kas ir personāla akcijas un daļas, kā tās piešķir un kāds no tām labums darbiniekam!