Darbinieku labumi noteikti ir būtisks instruments darbinieku noturēšanā un snieguma uzlabošanā. No tā ieguvējs var būt ne tikai darbinieks, bet arī uzņēmums. Darbinieku labumu paketēm jābūt rūpīgi izstrādātām un saistītām ar darbinieku sniegumu, ar laiku, ko darbinieks ir nostrādājis uzņēmumā, un vienkārši tāpēc, ka darbinieks ir izvēlējies strādāt mūsu, nevis konkurējošā uzņēmumā. Vai svarīgi tikai materiālie labumi?

Nozarēs, kurās trūkst kvalificētu speciālistu, papildu labumi ir kļuvuši pašsaprotami. Piemēram, nebūs viegli atrast kādu uzņēmumu, kas darbojas informācijas tehnoloģiju un komunikācijas jomā, bet nepiedāvā saviem darbiniekiem, piemēram, veselības apdrošināšanu, ēdināšanu vai kādus citus papildu labumus.

Pie labumiem var pierast

Tomēr jāsaprot, ka pat ļoti rūpīgi izstrādāta labumu pakete var nenodrošināt darbinieku apmierinātību, motivāciju un lojalitāti pret uzņēmumu. Papildu labumi laika gaitā kļūst pašsaprotami, un darbinieki tos sagaida tāpat kā darba algu. Ar laiku šie labumi pārtop no motivējoša par “higiēnisko” faktoru. Motivējošie faktori darbiniekam liek vairāk censties, būt lojālam un rada darba prieku. Tikmēr “higiēniskie” faktori – lielāka darba alga vai papildu labumi un prēmijas – rada motivāciju īstermiņā, un šo labumu samazinājums var radīt pat neapmierinātību.