Ikviens darba devējs priecājas par darbiniekiem, kuri ilgstoši tam paliek lojāli. Pastāvīgie darbinieki ir jau pārbaudīta vērtība, viņi, visticamāk, labi pārzina savus veicamos darbus un uzņēmuma kultūru, vadītāji zina, kas šos cilvēkus motivē, ko viņi vislabāk prot un kurus pienākumus viņiem labāk tomēr neuzticēt. Kas nosaka to, cik ilgi darbinieks paliek strādāt konkrētajā uzņēmumā?