Efektīva komunikācija ir atslēga jebkuriem panākumiem dzīvē. Šis apgalvojums ir patiess arī darba tiesisko attiecību kontekstā. Veiksmīgs komunikācijas modelis starp darbiniekiem un darba devēju veicina ne tikai biznesa attīstību, bet arī mazina darba strīdu rašanās iespējas. Savukārt darba strīda situācijās iepriekšēja komunikācija var kalpot kā pierādīšanas līdzeklis taisnīgai strīda atrisināšanai, vēstīts "iTiesībās".