Personālvadībā tiek izmantoti dažādi rīki un metodes, lai noskaidrotu darbinieku noskaņojumu un, iespējams, mainītu uzņēmuma iekšējo kultūru, kļūstot par arvien efektīvāku un labāku organizāciju. Šādam mērķim var kalpot arī exit (no darba prom ejošu darbinieku) un stay (palicēju) intervijas. Kāpēc tādas rīkot? Kādus jautājumus labāk uzdot?