Pasauli pārņēmušais Covid-19 daudzējādā ziņā ietekmē gan cilvēkus, gan uzņēmumus. Apzinoties, cik viegli vīruss var pielipt un iemājot cilvēka organismā, visnotaļ būtiski ir ievērot drošības pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot tīrībai un higiēnai.