Lai darba vietā izvairītos no domstarpībām un apzinātām vai neapzinātām nepatīkamām situācijām, vadītājam jāmāk ar darbiniekiem runāt atklāti, jo bieži vien tieši tā ir veiksmes atslēga. Kā to izdarīt mazāk sāpīgi?

Ikvienam vadītājam ir savas metodes, tomēr svarīgākais ir runāt par gaidām un izteikt atgriezenisko saiti konstruktīvā veidā, minot konkrētus faktus, darbinieku darba rezultātus, uzņēmuma mērķus, kas kopīgiem spēkiem jāsasniedz. Ja tiek runāts par konkrētu situāciju, arī apkopot faktus un ļaut iesaistītajām personām izstāstīt savu versiju. Vadītājam jāspēj ne tikai ar patiesu ieinteresētību un emocionālās inteliģences prasmēm radīt savos darbiniekos un komandā pārliecību, ka viņi drīkst izteikt savu viedokli, godīgi izstāstīt par kādu nepatīkamu situāciju, bet arī veidot tādu klimatu komandā, kad kolēģi zina, ka var cits citam uzticēties, un saprotas jau no pusvārda.