Mūsdienās CV aizvien ir populārākais veids, kā darba meklētājam atspoguļot informāciju par savu izglītību, darba pieredzi un prasmēm, tomēr pēdējos gados, attīstoties informācijas tehnoloģijām, parādās dažādi alternatīvi veidi, kā kandidāts var sevi prezentēt darba devējam.