Starptautiski pētījumi un pieredze rāda, ka ļoti daudz uzņēmumu, ieviešot pārmaiņas, saskaras ar grūtībām, galvenokārt darbinieku neizpratni, nevēlēšanos pieņemt pārmaiņas un pat apzinātu pretošanos. Tas uzņēmumiem maksā gan laiku, gan naudu. Taču novērojumi rāda arī, ka vadītāji nereti pieļauj kļūdas pārmaiņu vadībā un komunikācijā, kas noved pie neveiksmīga atrisinājuma, un laba pārmaiņu ideja kļūst par mokām, rada konfliktus un samazina produktivitāti.