Lai gan dzīvojam 21. gadsimtā, ir virkne stereotipu, ko nav spējis izskaust pat tehnoloģiskais progress. Piemēram, darba tirgū viens no organizāciju klupšanas akmeņiem joprojām ir sieviešu ierobežotās iespējas ieņemt vadošus amatus un saņemt vienlīdzīgu atalgojumu par vienādas vērtības darbu.