Covid-19 pandēmijas laikā vadītājus un darbiniekus var pārņemt virkne emociju – bailes, šaubas, panika, panīkums, nomāktība, dusmas –, kas ir pilnīgi normāla parādība krīžu un pārmaiņu situācijās. Šīs emocijas ir galvenais virzītājs citām darbībām – gan racionālām, gan mazāk racionālām. Ja starp darbiniekiem, kolēģiem un vadību nav atbilstošas komunikācijas, var sākties nesaskaņas, un uzņēmums ciest zaudējumus.