Darba intervijas mērķis ir iegūt iespējami daudz ticamas informācijas un novērtēt kandidāta motivāciju, prasmes, zināšanas un darbaspējas, lai prognozētu viņa darba izpildes rādītājus nākotnē. Lai kandidāts būtu patiess un spētu pastāstīt par sevi pēc iespējas plašāk, intervijas laikā jārada atmosfēra, kas palīdz mazināt stresu un veicina atklātību.