Aizskaršana, rupja attieksme un iebiedēšana ietekmē ne tikai cilvēku garastāvokli, bet arī emocionālo veselību. Tas, cik lielā mērā cilvēks var izturēt šādu uzvedību, ir atkarīgs gan no iekšējiem resursiem, gan no spējas objektīvi izvērtēt pāridarījumus un palīdzēt sev. Uzņēmumi atzīst, ka aizkaitināto klientu uzvedība kļūst arvien aktuālāka problēma un tieši apkalpojošā nozarē strādājošie ir tie, kas visbiežāk saskaras ar nievājošu klientu attieksmi. Lai to novērstu nepietiek tikai ar katra paša iekšējo procesu sakārtošanu, ir nepieciešams darba devēja atbalsts.

Rupju un necienīgu klientu attieksmi pret pārdevējiem ik dienu piedzīvo 41% uzņēmuma darbinieku. Pārdevēja darbs nav viegls, jo katru dienu jānonāk saskarsmē ar ļoti dažādiem cilvēkiem, kas prasa augstu psiholoģisko noturību. Ir lieliski un lojāli klienti, bet ir arī daudz tādu gadījumu, kad klientu apkalpošanas speciālisti saskaras ar dažādiem klientu apvainojumiem, draudiem, kliegšanu, pat seksuālu uzmākšanos un iebiedēšanu.

Primāri – pasargāt pašam sevi

Cilvēks ir veidots tā, lai rūpētos par savām vajadzībām, tāpēc ir svarīga ne tikai fiziskā, bet arī emocionālā drošība – atzinība, autonomija un pozitīva savstarpējā attieksme.

Negatīvā, stresa pilnā situācijā ir svarīgi nepalikt vienam – meklēt atbalstu, runāt par pārdzīvoto ar kolēģiem, vadītāju un ģimeni. Cilvēkam jāatbrīvojas no šīs pieredzes, lai samazinātu emociju intensitāti un atjaunotu drošības sajūtu.