Kad esam iepazinušies ar kosmētikas līdzekļu ražotāju pienākumiem, par kuriem stāstījām iepriekšējā rakstā “Kosmētikas līdzekļu ražotāju pienākumi”, laiks pievērsties kosmētikas līdzekļa lietai. Kas tajā jāraksta, kas – jāapliecina? Skaidrojam!

Ikvienam kosmētikas līdzeklim pirms tā laišanas tirgū Latvijā vai citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī nepieciešams nodrošināt kosmētikas līdzekļa lietu. Tai jābūt pieejamai marķējumā norādītajā adresē, tā jāpapildina ar jaunāko pieejamo informāciju un jāsaglabā vēl 10 gadus pēc pēdējās saražotās partijas laišanas tirgū.

Saskaņā ar regulas 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 11.pantu kosmētikas līdzekļa lieta satur:

  • kosmētikas līdzekļa aprakstu, kas ļauj lietu nepārprotami attiecināt uz konkrēto kosmētikas līdzekli (precīzs kosmētikas līdzekļa nosaukums, produkta kods, identifikators, produkta funkcija);
  • kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojumu, kas sastāv no detalizētas informācijas par kosmētikas līdzekļa un tā sastāvdaļu drošumu, ko novērtējusi kvalificēta persona;
  • īsu aprakstu par ražošanā izmantotajām metodēm un paziņojumu par atbilstību labai ražošanas praksei;
  • kosmētikas līdzekļa apgalvotās ietekmes pierādījumu;
  • datus par jebkurām pārbaudēm izmēģinājumos ar dzīvniekiem, ko veicis ražotājs, tā pārstāvis vai piegādātājs, un kas attiecas uz kosmētikas līdzekļa vai tā sastāvdaļu drošuma novērtējuma izstrādi.

Paraugu ņemšana un analīze

Laba ražošanas prakse paredz, ka visām izejvielām un arī gatavajam produktam ir jābūt noteiktiem kvalitātes kritērijiem, kas jāpārbauda pirms sastāvdaļu izmantošanas kosmētikas līdzeklī vai pirms gatavā kosmētikas līdzekļa tirgošanas. Šādiem kvalitātes kritērijiem ir jābūt noteiktiem arī iepakojuma materiāliem. Visām veiktajām analīzēm jābūt ti­camām un atkārtojamām, jāizmanto piemērotas testēšanas metodes.