Dinamiskā un konkurētspējīgā uzņēmējdarbības vidē uzņēmumi pastāvīgi meklē veidus, kā atšķirties un piesaistīt patērētāju uzmanību. Viens no spēcīgiem instrumentiem, kas ir pierādījis savu spēju mainīt spēles noteikumus, ir dizaina izmantošanas stratēģija, kas atbalsta uzņēmuma misiju un mērķus. 

Jautāsiet, vai uzņēmums no dizaina var iegūt vairāk nekā tikai standarta iepakojuma vai reklāmas pakalpojumus? Pilnīgi noteikti! Dizains nosaka to, kādu pieredzi un emocijas izjutīs klienti, mijiedarbojoties ar pakalpojumu, produktu un zīmolu, un cik apmierināti viņi būs. Rezultātā tas veido pakalpojuma pieprasījumu un pircēju lojalitāti. Taču bez dizaina stratēģijas pakalpojumu jomā nav iespējams gūt maksimālu labumu no dizaina iniciatīvām.

Dizainam vēl nekad agrāk nav bijusi tik liela ietekme uz uzņēmuma panākumiem jebkurā nozarē. Šo faktu labi apliecina Dizaina vērtības indekss, kas apkopo 15 uz dizainu orientētu uzņēmumu, tostarp “Apple”, “IBM” un “Nike”, tirgus sniegumu. Šiem uzņēmumiem ir raksturīgs augsts dizaina stratēģijas īstenošanas līmenis. To vadītāji ikdienā nodarbojas ar dizainu, un vadības līmeņos ir izvēlēti dizaina profesijas pārstāvji. Uz dizainu orientētu uzņēmumu sniegums bija par 211% labāks nekā “Standard and Poor’s 500” indeksā.

Dizaina pieeja joprojām nepilnīga 

Vadošie uzņēmumi, tostarp “Apple”, “Tesla” un “Nike”, savu konkurētspēju nostiprina pakalpojumos, tai skaitā digitālos produktos, jau sākotnēji radot priekšnoteikumus panākumiem. Tomēr daudzi uzņēmumi Latvijā saskaras ar izaicinājumu šajā jomā. Kā saskaņot dizainu ar savu unikālo uzņēmējdarbības būtību un klientu vajadzībām, lai maksimizētu sava piedāvājuma pievilcīgumu un potenciālu?

Dizaina pielietošana ir būtiska jebkurā nozarē, lai attīstītu zīmolu un radītu priekšnoteikumus tā veiksmei un panākumiem nākotnē. Tomēr saskaņot pakalpojuma pieredzi ar zīmola identitāti, mērķiem un klientu vajadzībām nav tik viegli. Mūsu komanda, izstrādājot dizainu vairāk nekā 150 finanšu produktiem visā pasaulē, ir novērojusi būtisku trūkumu – uzņēmuma stratēģija nav savienota ar dizainu. Tas ierobežo uzņēmuma spēju efektīvi integrēt dizaina pieejas un sasniegt vēlamās tirgus priekšrocības.