Uzņēmējiem, dizaineriem un radošām personām bieži vien rodas jautājums par efektīvāko veidu, kā nodrošināt sava dizaina aizsardzību. Kādos gadījumos nepietiek vien ar autortiesībām un kā reģistrēt savu dizainparaugu Latvijā?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Ko var aizsargāt kā dizainparaugu, bet ko nevar un kādi normatīvie akti to regulē
  • Kā tiek reģistrēts dizainparaugs, kādas ir pieteikuma oficiālās nodevas, uz cik ilgu laiku piešķir aizsardzības termiņu un vai var atlikt publikāciju
  • Kā noteikt, kurš ir darba autors, kurš – dizainers, bet kurš – īpašnieks, un kādi normatīvie akti to nosaka