Laikā, kad praktiski jebkurš var piekļūt sociālajiem tīkliem un izvietot tur saturu, daloties ar pieredzi, viedokli vai sasniegumiem, svarīgi saprast organizācijas kā medija lomu. Kad organizācija kļūst par mediju? Kādi ir svarīgākie komunikācijas kanāli?

Organizāciju cīņa komunikācijā

Kādos apstākļos notiek mūsdienu organizāciju komunikācija? Lai to saprastu, ir vērts atgriezties 20.gadsimta 70.gados, kad politologs Herberts Saimons vērsa uzmanību uz informācijas pārpilnības izraisīto cilvēku uzmanības trūkumu.

Plašu izplatību šī ideja guva 20.gadsimta 90.gados, līdz ar interneta attīstību. Tolaik rezonansi izraisīja Maikla Goldheibera izteikumi, ka mēs slīkstam informācijā, nepārtraukdami to ģenerēt.

Šajos apstākļos kļūst svarīga uzmanības pārvēršana precē, kas var nest organizācijām peļņu. Piemēram, gan mediji, gan influenceri pārdod savas auditorijas uzmanību reklāmdevējiem, tādējādi to monetizējot. Faktiski organizācijas iemaina savu informāciju vai citus labumus pret tām svarīgas auditorijas uzmanību.