Pie dažādu zīmolu vārdiem nereti manāms apzīmējums ®. Tas apzīmē reģistrētu preču zīmi, bet vai jālieto vienmēr? Kādos gadījumos izmanto šo apzīmējumu?