Izveidojot unikālu dizainu produktam – preces vai pakalpojuma noformējumam –, rodas jautājums, kā to vislabāk aizsargāt pret tīšu vai netīšu kopēšanu un atdarināšanu.

Uzņēmējiem, veidojot dizaina aizsardzības stratēģiju, jāapsver trīs galvenie tiesiskie instrumenti: autortiesības, dizainparaugi un preču zīmes. Vispārinot principus, autortiesības aizsargā dizaina oriģinalitāti, dizainparaugi – ārējo veidolu, preču zīmes – zīmola identitāti. Pareizi izvēloties aizsardzības veidu, var efektīvi novērst gan tīšu, gan netīšu dizaina kopēšanu, nodrošinot uzņēmuma intelektuālā īpašuma integritāti un konkurētspēju tirgū.

Kad ar autortiesībām nepietiek?

Pirmais, kas nāk prātā, domājot par dizaina aizsardzību, ir autortiesības. Autortiesības rodas ar darba radīšanu, tās nav jāreģistrē un ir spēkā visu autora dzīves laiku un vēl 70 gadus pēc autora nāves.

Tieši dizaina kontekstā Autortiesību likums (AL) nosaka, ka ar autortiesībām aizsargājamie darbi ir:

  • zīmējumi, glezniecības, tēlniecības, grafikas darbi;
  • lietišķās mākslas darbi, dekorācijas;
  • dizaina darbi;
  • celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, pilnīgi vai daļēji uzceltas būves;
  • ainavu objekti;
  • citi darbi.