Pirmais iespaids ir svarīgs aspekts mūsu ikdienas dzīvē – ne tikai profesionālajā, bet arī personīgajā. Tas var ietekmēt mūsu attiecības, karjeru un vispārējo dzīves kvalitāti. Kā radīt veiksmīgu pirmo iespaidu prezentācijās, lietišķajās sarunās un ikdienas dzīvē? Kāpēc tas ir tik būtiski?

Pirmais iespaids var būt arī kaut kas regulārs un katru dienu notiekošs. Arī ienākot birojā pie kolēģiem, kuri pazīstami jau vairākus gadus, tiek radīts tās dienas pirmais iespaids. Tātad svarīgs ir gan pirmais iespaids, gan katrs nākamais pirmais iespaids.

Iespaida nozīme

Sākotnējais iespaids – tas, ko cilvēks domā, pirmo reizi satiekot otru cilvēku. To ietekmē izskats, uzvedība, manieres, komunikācijas veids un tēla atbilstība konkrētajai situācijai. Lai arī pirmais iespaids parasti ir vizuālas informācijas kopums un tajā ir tikai nedaudz saturiskas informācijas (vārdi, balss skanējums), tas var būt galvenais faktors, kas noteiks, vai persona tiks uztverta kā kompetenta, draudzīga un pievilcīga vai arī kā neinteresanta un neuzticama, pat nevēlama.

Jau kopš seniem laikiem cilvēkam bijis būtiski iederēties sabiedrībā. Savulaik tas tiešā veidā noteica eksistenci, jo dzīvot vienam skarbos apstākļos pirms, piemēram, 20 000 gadu bija teju neiespējami. Tāpēc cilvēki turējās kopā 100-200 cilvēku grupās un bija savstarpēji atkarīgi cits no cita. Katram bija sava loma, savs darbs darāms un arīdzan iespaids par sevi veidojams. Trivializējot –tūkstošiem gadu laikā cilvēki ir ieprogrammēti domāt par apkārtējo viedokli par viņiem, tas ir, kādu iespaidu viņi rada, lai netiktu atstumti un saglabātu piederību baram. Tiekšanās pēc pieņemšanas ir pilnīgi universāla cilvēku pamatvajadzība, kuru apslāpēt vai aizstāt var tikai apzinātas domas un izteikta motivācija.