Līdz šim biznesā un organizāciju pārvaldībā bieži dzirdēts par inovācijām un radošumu, taču ne vienmēr ir skaidrs, kā šie jēdzieni var tikt īstenoti praktiski, iesaistot savu komandu. Mūsdienu biznesa izaicinājumi prasa jaunus pieejas veidus, lai veidotu radošas komandas, definētu un atrisinātu sarežģītas problēmas un veidotu jaunus procesus. Metodes un rīki ir dažādi, bet vai kādreiz ir dzirdēts par “LEGO®” klučiem kā spēles instrumentu uzņēmējdarbībā?