Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība pēdējos gados ir kļuvusi par ievērojamu diskusiju tematu, un tā iegūst aizvien lielāku nozīmi sabiedrībā. Daži uzņēmumi jau iekļāvuši ilgtspējīgas attīstības jautājumus savā ilgtermiņa stratēģijā, citi vēl nav par to aizdomājušiem, tomēr skaidrs, ka agrāk vai vēlāk katram uzņēmumam būs jāsāk domāt par ilgtspējīgas attīstības biznesa modeli un šajā sakarā uzņēmumā veicamajām izmaiņām.