Viens no jautājumiem dzimumu līdztiesības jomā, kas sabiedrībā raisa karstākās diskusijas, ir atalgojums. Lai arī dažādu pētījumu dati liecina, ka sieviešu un vīriešu darba algas atšķirības Latvijā un pasaulē kopumā gadu no gada samazinās, tās pastāv joprojām – par līdzvērtīgu darbu sievietes mēdz saņemt zemāku atalgojumu nekā vīrieši.