Vairākums uzņēmumu nepārvalda trešo pušu sniegto pakalpojumu iespējamos kiberriskus – riskus, kurus slēpj to biznesa attiecību sarežģītība un pārdevēju/piegādātāju tīkli. Šāds secinājums izriet no SIA "PricewaterhouseCoopers" aptaujas "PwC 2022 Global Digital Trust Insights Survey".