Jaunākais "EY" (agrāk 'Ernst & Young") uzņēmumu vadītāju prioritāšu un izaicinājumu pētījums "EY 2022 CEO Outlook Survey", kas veikts visā pasaulē, parāda, ka starp galvenajiem sava biznesa nākotnes attīstības riskiem uzņēmumu vadītāji šobrīd visbiežāk min augošas cenas un ražošanas izmaksas – to atzīmē 87% pasaules uzņēmumu vadītāji.