Войти
67280693 info@iZurnali.lv
 • 13.04.2021
  Personāla lietvedība tikai ārēji šķiet vienkārša profesija, bet patiesībā personāla lietvedim ir jāzina ļoti daudz. Personāla dokumentu aprites organizācija ir atkarīga gan no organizācijas struktūras, darbinieku skaita, gan arī no personāla cilvēku iemaņām un zināšanām. Vebinārā analizēsim, kādi dokumenti nepieciešami dažādās ikdienas situācijās ar darbiniekiem, kā mazināt papīra dokumentu plūsmu, kādas ir aktuālās personāla lietvedības tendences. Būs arī praktiski piemēri!
 • 16.04.2021
  Vebinārā pievērsīsimies praktiskiem jautājumiem, kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības piemērot klientu novērtēšanā un to risku uzraudzībā, kā arī izskatīsim, kādi nolikumi un veidlapas obligātas uzņēmumā un kā tās aizpildīt.
 • 21.04.2021
  Kā piemērot starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS), sagatavojot 2020. gada pārskatu? Ar kādām izmaiņām jārēķinās SFPS finanšu pārskatu sagatavotājiem nākotnē? Izskatīsim arī aktuālos jautājumus un problēmas finanšu pārskatu sagatavošanā Covid-19 ietekmē.
 • 23.04.2021
  Darba līgumos jānorāda nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks, un darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas. Vebinārā runāsim par darba laika uzskaiti, darba samaksas problēmsituācijām, par ieturējumiem no darba samaksas, kā arī sniegsim atbildes uz jūsu jautājumiem.
 • 28.04.2021
  Kas jāņem vērā, ja darba algas ienākumi tiek gūti pie darba devēja ārvalstnieka? Un, ja darbs tiek veikts vairākās valstīs vienlaicīgi? Kā pareizi piemērot komandējuma dienas naudas un kā tiek rēķināta darba alga, ja darbinieki tiek sūtīti darba braucienos? Meklēsim atbildes vebinārā.
Paroles atjaunošana
Неправильный адрес e-mail!
Не зарегистрированы?