Войти
67280693 info@iZurnali.lv
 • 28.09.2021
  Jau nākamgad stāsies spēkā jaunais Grāmatvedības likums, kas attieksies uz visiem uzņēmumiem, juridiskām un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām. Ko paredz jaunais Grāmatvedības likums? Kā tas atšķirsies no esošā? Skaidros Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle Ilze Palmbaha.
 • 29.09.2021
  Šī gada 1. augustā spēkā sājās būtiski grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tie paredz jaunu ziņošanas kārtību, izpētes pakalpojumu licencēšanu, jaunus sodus un citas izmaiņas. Šos un arī citus aktuālos jautājumus klientu izpētes un darījumu uzraudzības jomā skaidros sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.
 • 14.10.2021
  1. augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā, paredzot izmaiņas kārtībā, kā nodarbina un atbrīvo no darba personas ar invaliditāti, sedz attālinātā darba izdevumus. Tāpat VDI varēs sodīt darba devējus, kas nenodrošinās vispārsaistošajā ģenerālvienošanās noteikto minimālo darba algu. Vebinārā arī aplūkosim jaunākās Latvijas un Eiropas tiesu atziņas.
 • 22.10.2021
  Vebinārā runāsim gan par darbinieku ieņēmumiem, kuri ietekmē vidējo izpeļņu, gan tādiem, kas nav jāņem vērā vidējās izpeļņas aprēķinos. Apskatīsim arī vidējās izpeļņas aprēķinus dažādās situācijās, piemēram, pirmajā darba dienā, pēc ilgstošas prombūtnes, gada beigās, kad jāveido uzkrājums neizmantotam atvaļinājumam, un citus.
 • 29.10.2021
  Seminārām izskatīsim aktuālos grozījumus grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas noteikumos, svarīgas lietas par inventarizāciju un dokumentu sagatavošanu, lai ikgadējās inventarizācijas laikā izdarītu iespējami daudz un sagatavotu dokumentus, kas tālāk noderēs gatavojot gada pārskatu. Pārrunāsim par citu speciālistu iesaisti un atbildības sadali, lai grāmatveža darbs būtu vieglāks un sagatavotā informācija patiesāka. Pārrunāsim lietas, kas akcentētas 2020.gada pārskatu revīzijās
 • 02.11.2021
  Vebināra laikā pārrunāsim aktuālus PVN piemērošanas jautājumus, tostarp, PVN likuma grozījumu, kas spēkā no 1.jūlija, praktisko piemērošanu (jaunie īpašie režīmi OSS un IOSS, tālpārdošana u.c.). Apspriedīsim aktualitātes pārrobežu preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanas darījumos, PVN pārmaksas pārbaudēs un jaunāko tiesu praksi nodokļa strīdos. Risināsim PVN piemērošanas piemērus.
Paroles atjaunošana
Неправильный адрес e-mail!
Не зарегистрированы?