Neformālā komunikācija uzņēmumā ir informācijas apmaiņa, kas plūst brīvi kā upe un tās virzību nevar un arī nevajag kontrolēt. Neformālas sarunas kolektīvā ne tikai uzlabo mikroklimatu uzņēmumā, bet arī veicina informācijas apmaiņu un pat ideju ģenerēšanu. Tas ir ātrs, dabisks un spontāns komunikācijas veids. Kādas priekšrocības iegūst uzņēmums, uzturot neformālo komunikāciju darba laikā?

Vai neformālā komunikācija uzņēmumā ir laba prakse?

Dažkārt tiek uzskatīts, ka neformālā komunikācija ir nevajadzīgs laika zaglis un darba laikā tā būtu jāizskauž. Tam varētu piekrist un nepiekrist – atkarībā no tā, cik tas ietekmē darba produktivitāti attiecīgajā uzņēmumā.

Neformālā komunikācija veicina kolektīvā veselīgu mikroklimatu. Tā veido labvēlīgu gaisotni un draudzīgas attiecības, tādējādi sekmējot darbu komandā un stiprinot darbinieku lojalitāti uzņēmumam. Ikviens darbinieks ar kolēģiem kopā pavada dienas lielāko daļu, un labvēlīgs mikroklimats ir ne mazāk svarīgs kā brīvajā laikā ģimene.

Var šķist, ka neformālā komunikācija ir tikai par personīgiem jautājumiem, bet šādā saskarsmē atklājas tas, kas darbiniekiem patiešām ir svarīgs. Ja darbinieki ir motivēti un tiem patiesi rūp uzņēmuma biznesa rezultāti, tad arī neformālās saskarsmes situācijās galvenā apspriestā tēma būs par darbu – tiks risinātas problemātiskās situācijas un ģenerētas jaunas idejas. Tieši neformālā komunikācija var radīt inovācijas uzņēmumā, jo šādā gaisotnē atraisās radošā domāšana.

Arī vadītājam, lai tuvinātos saviem padotajiem un labāk izprastu viņu vajadzības, ieteicams pēc iespējas iesaistīties neformālā saskarsmē ar saviem padotajiem. Pat atskaites par darba rezultātiem ir daudz tīkamākas neformālā gaisotnē.